Om oss

We create better soundscapes

Pionjärer inom akustik

Under de senaste åren har det skett en akustisk revolution. Insikten om ljudlandskapets avgörande betydelse för vår hälsa, kreativitet, och prestationsförmåga har slagit igenom på allvar. Arbetsplatser och andra miljöer inreds inte längre bara för att se bra ut, utan också för att låta bra.

Sedan 1972 har vi arbetat med att skapa bättre ljudlandskap. Det gör Abstracta till en pionjär inom det akustiska fältet. Idag erbjuder vi en mångfald av lösningar för olika typer av miljöer och behov – från omsorgsfullt formgivna skärmar och absorbenter till innovativa möbler där den akustiska funktionen är integrerad. I nära samarbete med några av samtidens mest tongivande formgivare utforskar vi hela tiden nya sätt att skapa bättre ljudlandskap.

Vi tillverkar våra möbler i Småland. Våra kunder finns i hela världen. Abstracta är en del av koncernen Lammhults Design Group.

Form eller funktion?

Abstractas uppgift är att skapa bättre ljudlandskap. På produktutvecklingsavdelningen i vår fabrik i Småland utforskar vi ständigt olika typer av material och hur de kan kombineras med varandra för att åstadkomma så goda akustiska effekter som möjligt. Samma sak gäller formgivningen – alla våra produkter ritas med ljudlandskapet i åtanke. Vi kompromissar med andra ord aldrig om funktionen. Samtidigt betyder inte detta att funktionen är viktigare än formen. Och inte heller att formen är viktigare än funktionen.

Som vi ser det finns det nämligen ingen konflikt mellan form och funktion överhuvudtaget. Intressant form uppstår ofta i arbetet med ett specifikt funktionellt problem. Samtidigt kan också ett arbete som utgår från formen ge upphov till helt nya sätt att lösa akustiska problem.

Du behöver alltså inte välja mellan ett behagligt ljudlandskap eller ett trivsamt och inspirerande visuellt landskap.

Vi har glädjen att arbeta med några av samtidens främsta formgivare. Tillsammans med dem har vi utvecklat ett brett stilregister som sträcker sig från sobert och elegant till lekfullt och tankeväckande. Men även om våra akustiska produkter och möbler alla har sitt eget uttryck, så har de en sak gemensamt: tidlös personlighet.

 

Hållbarhet

Som ett företag i möbelindustrin är vår uppgift att gestalta livsmiljöer till det bättre – inklusive miljön för framtida generationer. Det innebär att vi har ett stort ansvar för att arbeta hållbart, att använda jordens begränsade resurser med omsorg och att hela tiden minska vårt miljö- och klimatavtryck.

Hur gör vi då det?

Först och främst genom att tillverka produkter som tål att användas länge och som det är möjligt att reparera om någon detalj slits ut. Därför väljer vi långsiktigt bra material som hanteras med omsorg och kunskap av våra skickliga hantverkare. Vi ökar hela tiden andelen återvunnet material i våra produkter, samtidigt som vi strävar efter att det material som våra produkter består av ska kunna återvinnas.

För oss handlar hållbarhet också om design; att erbjuda ett formspråk som är meningsfullt under lång tid – och inte föråldras efter bara några år. Därför är vi glada att samarbeta med formgivare, som liksom oss har målet att skapa möbler med ett långt liv.

FN's globala mål

Som en pionjär inom inredningsakustik erbjuder Abstracta en mångfald av lösningar för olika typer av miljöer till kunder på global nivå. Som en grund för vårt hållbarhetsarbete ligger FN:s globala mål – den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling.

Vi har pekat ut fem av de Globala Målen, där vi främst kan göra skillnad:

Mål nr 3 – God hälsa och välbefinnande
Mål nr 5 – Jämställdhet
Mål nr 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål nr 12 – Hållbar konsumtion och produktion
Mål nr 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Partners inom hållbarhet

För att säkerställa att vi håller högsta kvalitet på vad vi gör så använder vi oss utav Svenska möbelbranschens referens- och märkningssystem Möbelfakta. Alla våra produkter som har ett möbelfaktaintyg har genomgått grundliga tester inom systemets tre kravområden Kvalitet,  Miljö och Socialt ansvar. Abstracta delar samma syn när det gäller ansvarsfull möbelproduktion, så vi är mycket stolta över att samarbeta med Möbelfakta. Läs mer här: www.mobelfakta.se

Tillsammans med de andra företagen i Lammhults Design Group arbetar Abstracta i enlighet med FN Global Compacts principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och mot korruption, samt med standarden ISO 26000 för socialt ansvarstagande. Vi arbetar också efter de Globala Hållbarhetsmålen som antagits av FN, med fokus där vi gör mest nytta: mål 8 om arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; mål 12 om hållbar konsumtion och produktion; mål 15 om ekosystem och biologisk mångfald. Ladda ner LDG:s hållbarhetsredovisning här.

Abstracta är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001, ISO 9001, och OHSAS 18001. Ladda ner våra certifikat här.

info

Abstracta.se använder cookies för att göra din användarupplevelse så bra som möjligt. Genom att fortsätta godkänner du det.