Fasader i arkitekturen inspiration till ny ljudabsorbent

Abstracta lanserade i början av 2021 en ny ljudabsorbent vid namn Scala XL. Produkten är en förstorad version av den omtyckta ljudabsorbenten och föregångaren Scala. Formgivaren Anya Sebton har inspirerats av fasader inom klassiska arkitekturen i formgivningen av produkten.

”-Inspirationen till Scala XL kommer från pelare och välvda tak från tidiga byggnader. Dessa former har jag översatt och skalat om till en tidlös, böljande form som passar bra som ljudabsorbent för moderna interiörer,” berättar Anya.

ljudabsorbent30
Foto Mårten Ryner
ljudabsorbent10
Inspirationsgalleri från Milano, foto Anya Sebton

A-klassad ljudabsorbent
Formspråket i ljudabsorbenten Scala XL har visat sig vara lyckat, både ur estetiskt och funktionellt perspektiv. Panelens böljande form och absorberande kärna i kombination med luftspalten på baksidan gör så att en A-klassad ljudabsorberande effekt uppnås i oberoende tester.

”Jag ville skapa en ljudabsorbent vars naturliga formation i sig absorberar ljudvågor på ett bra sätt,”  menar Anya.

ljudabsorbent4
Foto Erik Lefvander

Konvex och konkav väggabsorbent
Scala XL är formgiven för att radikalt förbättra ljudlandskapet i stora och ofta bullriga miljöer som köpcentrum, aulor, och lobbyer. Produkten finns i två mönsterbilder; konvex och konkav form för vertikal montering på väggen.
Panelens stora format förstärker inte bara produktens akustiska kapacitet, utan adderar också estetiska kvaliteter. Formspråket är uttrycksfullt och skulpturalt samtidigt som det är hårt reducerat. Montera panelerna solitärt med luftiga mellanrum eller som sammanhängande former längs en hel vägg!

Absorbenten kan beställas ”oklädd”, då är det ljudabsorberande råmaterialet Soundfelt synligt. Scala XL kan även beställas textilklädd och går då att få i ett stort färgurval.

Läs mer om Scala XL

Foto Erik Lefvander
Foto Mark Tryapichnikov/Unsplash