Hållbarhet

Sedan 1972 har Abstracta arbetat för att skapa bättre ljudlandskap. Det gör oss till en pionjär inom akustikprodukter. Hjärtat i vår verksamhet är välbefinnande. För oss inkluderar det framtida generationers välbefinnande och planetens välbefinnande. Hållbarhet är på så sätt en naturlig del av vår verksamhet. Varje dag, i varje del av vår verksamhet, jobbar vi hårt för att nå våra fem mål inom hållbarhet. Med oss på resan har vi duktiga underleverantörer och skickliga formgivare som tar hållbarhet och ljudlandskap på lika stort allvar som vi på Abstracta.

Abstracta 2030 – våra fem hållbarhetsmål

– Koldioxidneutrala
– 100 % återvinning av textilspill
– 100% certifierad träråvara
– 100% Möbelfakta-certifierade produkter
– Cirkulärt produktsortiment

 

Spillmaterial – vår värdefullaste tillgång

Spill är egentligen bara en resurs som befinner sig på fel plats. För oss är därför spillmaterial en värdefull tillgång. Idag använder vi oss av återvunnet material – textilspill och polyester från PET-flaskor – som ljudabsorberande kärna i våra produkter.

Se dB Modulsoffa, en av produkterna som har textilspill som ljudabsorberande innehåll

Klimatet kräver mer än bara gröna ord

Det här gör vi idag för att minimera vårt koldioxidavtryck:

– Vår fabrik i Lammhult drivs till 100 % av el från förnybara energikällor.
– Textilspill och PET-flaskor används som material till akustikfyllning.
– Sedan 2019 köper vi endast in elbilar eller laddhybrider.
– Vi prioriterar lokala leverantörer, vilket minskar transporterna.
– Våra transporter sker nästan uteslutande med Euro klass 6 fordon

 

Bra design är hållbar design

Abstracta samarbetar med några av samtidens mest intressanta formgivare för att ge våra akustikprodukter ett tidlöst formspråk. Vi använder enbart material av högsta kvalitet som gör att produkterna får en så lång livslängd som möjligt.

Återbrukstjänst

Vi erbjuder en återbrukstjänst för våra kunder. Den innebär att vi samlar in uttjänta ljudabsorbenter och andra produkter för renovering, återbruk eller återvinning. För att underlätta för cirkularitet, består våra produkter av utbytbara delar, vilket förenklar reparation, återbruk, och återvinning. På så sätt vill vi bidra ytterligare till en hållbar framtid.

Läs artikeln om vår Återbrukstjänst

Vi satsar på förnybara naturmaterial

Lin, hampa och kork är exempel på naturmaterial som vi på Abstracta har ett särskilt gott öga till. Ta korken till exempel. Det är en resurs som inte förbrukas. När barken från korkeken har skördats, börjar trädet skapa ny bark, som i sin tur kan skördas tio år senare. Korkekslundarna är viktiga livsmiljöer för hotade arter. Som material har kork egenskaper som har god påverkan på ljudlandskapet. Därför använder vi kork i flera produkter; skrivtavlan Draft och väggabsorbenten Sahara.

Aluminium med minimal CO2-påverkan

Våra aluminiumprofiler produceras av en fabrik i Vetlanda, en knapp timmes resväg från Lammhult, vars tillverkningsprocess har lägst koldioxidutsläpp i deras bransch.

För ett hållbart skogsbruk

Som ett företag verksamt i Småland har vi en stark relation till skogen. För oss är det viktigt att bidra till ett hållbart skogsbruk, som är gynnsamt för den biologiska mångfalden och bra för klimatet. Vi är därför glada över att vara nära vårt mål att 100 % av den träråvara vi använder ska vara certifierad.

Nej till flamskyddsmedel

Standardtextilerna vi använder till att klä våra ljudabsorbenter med är helt fritt från flamskyddsmedel. Istället satsar vi på att använda material som på ett naturligt sätt ger flamskydd.

FN's globala mål

Som en grund för vårt arbete inom hållbarhet ligger FN:s globala mål. Vi fokuserar på de fem områden där vi som möbelföretag kan göra störst skillnad.

Mål nr 3 – God hälsa och välbefinnande
Mål nr 5 – Jämställdhet
Mål nr 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål nr 12 – Hållbar konsumtion och produktion
Mål nr 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Läs mer om hur Abstracta jobbar mot de Globala målen

Certifikat och märkningar

Som en del i vårt hållbarhetsarbete är vi certifierade enligt följande relevanta standarder och kvalitetsmärkningar:

ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001
Ledningssytem för verksamhetsprocesser, miljö och arbetsmiljö.

Möbelfakta
Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbler, som inkluderar krav på produktens kvalitet, miljöpåverkan och socialt ansvar. Certifierade produkter uppfyller hållbarhetskrav som fastställts av en oberoende tredje part. Dessutom skärps och utvecklas kraven kontinuerligt ur ett livscykelperspektiv. På Möbelfakta.se kan alla våra certifierade produkter ses. Vi strävar efter att certifiera alla våra produkter enligt Möbelfakta.

I enlighet med Möbelfaktas krav förbinder vi och våra leverantörer oss till att agera enligt Lammhults Design Groups Uppförandekoder:
Ladda ner vår Uppförandekod för leverantörer
Ladda ner vår Uppförandekod för medarbetare

Svanen
Svanen är en miljömärkning med strikta miljökrav. Kriterierna främjar förnybara eller återvunna material, vilket säkerställer att certifierade produkter generellt sett har lägre miljöpåverkan. Det krävs också att produkten inte behandlas med farliga kemikalier och att inomhusmiljön inte påverkas negativt av det. Kraven täcker även produktens kvalitet och dess cirkulära egenskaper, vilket bidrar till en ökad livslängd för produkten. Våra certifikat finns tillgängliga på Svanen.se.

EPD Norge
Några av våra produkter har en EPD (Environmental Product Declaration) publicerad på EPD-Norge.no. En EPD baseras på en livscykelanalys och täcker hela produktens livscykel. Miljöpåverkan av produkterna kan ses i EPD:erna, såsom koldioxidutsläpp, bland många andra faktorer. En EPD måste följa internationella standarder för varje produktkategori, vilket gör det möjligt att jämföra våra produkter med andra.

Acoustic facts
Den akustiska värdena av våra ljudabsorberande produkter presenteras på AcousticFacts.com, där produkter kan jämföras på ett objektivt sätt. Detta säkerställer att all teknisk data är korrekt och uppfyller internationella, europeiska och svenska standarder.