Hållbarhet/Om oss

Vi skapar ljudlandskap med respekt för människan och planeten

Sedan 1972 har vi arbetat med att skapa bättre ljudlandskap. Det gör Abstracta till en pionjär inom det akustiska fältet. Vi ökar nu takten för att nå högt satta hållbarhetsmål. Idag erbjuder vi en mångfald av lösningar med fokus på hållbarhet för olika typer av miljöer och behov – från omsorgsfullt formgivna skärmar och absorbenter till innovativa möbler där den akustiska funktionen är integrerad och hållbarhet är central. I nära samarbete med några av samtidens mest tongivande formgivare utforskar vi hela tiden nya sätt att skapa bättre ljudlandskap. Vi tillverkar våra produkter i Småland, våra kunder finns i hela världen. Abstracta är en del av koncernen Lammhults Design Group, tillsammans jobbar vi för att skapa spännande produkter med fokus på hållbarhet.

Abstractas 5 hållbarhetsmål

– Koldioxidneutrala år 2030
– 100% FSC-certifierad träråvara
– 100% Möbelfakta-certifierade produkter
– Utöka andelen textilspill som återvinns
– Utöka användandet av helt förnybar råvara i våra akustikprodukter som trä, hampa, lin och kork

 

Så minskar vi vårt koldioxidavtryck

– Vi prioriterar Euro klass 6 fordon när vi upphandlar transporter
– Vi prioriterar lokala underleverantörer och för att minska transporter
– Alla nya egna fordon är sedan 2019 elbilar alternativt elhybrider
– Vi återvinner all fyllning till våra skärmväggar vilket minskar förbränningen av polyester
– 100% förnybar energi driver vår fabrik i Lammhult. Uppvärmningen sker från fjärrvärmeverk med träråvara från Småländska sågverk.

Ladda ner vår koncerns Hållbarhetsredovisning

Bra design är långsiktig

Den bästa produkten är den som är långlivad. Därför arbetar vi med gedigna material som ger våra produkter lång livslängd. Vi samarbetar med skickliga formgivare för att uppnå ett formspråk som klarar att åldras med bibehållen relevans.

Utbytbara komponenter

Våra ljudabsorberande produkter präglas av utbytbara komponenter vilket förenklar cirkularitet.
Flertalet av våra produkter bygger på moduluppbyggnad, vilket gör det enkelt för kunden att förnya, bygga ut och reparera produkterna vid behov. Det ger en längre livscykel.

Värdefullt textilspill

I flertalet av våra produkter finns en ljudabsorberande fyllning. Den produceras primärt i Småland av spillmaterial från PET-flaskor. Allt spill från den ljudabsorberande fyllningen går tillbaka till underleverantören för att återbrukas igen.

Nej till flamskyddsmedel

Många av våra ljudabsorbenter är textilklädda. Vi använder inga flamskyddsmedel i vårt standardtextilsortimentet. Flamskydd uppnås via materialets naturliga egenskaper.

Trä - en självklar komponent

Vi använder träråvara från hållbart skogsbruk, vilket har stor betydelse för biologisk mångfald och klimatfrågan. Vi närmar oss målet att använda 100% FSC-certifierad träråvara i våra produkter. En hög andel av träkomponenterna i våra produkter är tillverkade av spillmaterial.

Förnybar råvara

Vi ökar andelen förnybar råvara i våra produkter med t ex lin, hampa och kork. Kork är ett material som används i vår väggabsorbent Sahara. Framställningen av kork är en naturligt cirkulär produktionsprocess eftersom ny bark växer ut på träden efter att den avlägsnats.

Aluminium med lägst CO2-påverkan i branschen

Våra aluminiumprofiler produceras i Vetlanda. Underleverantörens tillverkningsprocess från mineralbrytning till färdig profil har lägst CO2-utsläpp i branschen. Allt spill i kapningen hos Abstracta går tillbaka till underleverantörens aluminiumproduktion.

Återbrukstjänst med fokus på hållbarhet

Vi har idag möjlighet att ta tillbaka våra kunders produkter när de är uttjänta för att klä om eller återvinna dessa på bästa möjliga, hållbara sätt.

Läs artikeln om vår Återbrukstjänst

FN's globala mål

Som en grund för vårt hållbarhetsarbete ligger FN:s globala mål – den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling.

Vi har pekat ut fem av de Globala Målen, där vi främst kan göra skillnad:

Mål nr 3 – God hälsa och välbefinnande
Mål nr 5 – Jämställdhet
Mål nr 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål nr 12 – Hållbar konsumtion och produktion
Mål nr 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Våra certifieringar

Vi är stolta över att vara hållbarhetscertifierade enligt följande relevanta standarder och kvalitetsmärkningar:

ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001
Ledningssytem för verksamhetsprocesser, miljö och arbetsmiljö.

Möbelfakta
Möbelfakta är en kravpaketering för möbler som omfattar kvalitet, miljö och socialt ansvar. Märkta möbler måste leva upp till etablerade internationella standarder. Tillverkningen ska vara miljöanpassad i alla led, från råvara till färdig möbel. Alla parter i produktionskedjan måste följa FN:s direktiv ”The Global Compact”.

Acoustic facts
Samtliga av våra ljudabsorberande produkters effekt redovisas på acousticfacts.com där en korrekt och saklig akustisk jämförelse kan göras mellan olika produkter. Detta är en garanti för dig som kund för att all teknisk data är korrekt och uppfyller internationella, europeiska och svenska standarder.

Ladda ner våra certifikat

info

Abstracta.se använder cookies för att göra din användarupplevelse så bra som möjligt. Genom att fortsätta godkänner du det.