Designfilosofi

Vår designfilosofi finns till för att vägleda oss och se till att vi varje dag fokuserar på vår uppgift: att designa ljudlandskap som får människor att trivas och må bättre.

Vi tror på uppmärksam design

Uppmärksam design är innovativ på ett lösningsorienterat sätt. Den lägger märke till förbisedda problem och utforskar bättre sätt att lösa redan kända problem på. Innovationen är ett medel och inget mål i sig. Det som betyder något är det värde en produkt tillför ljudlandskapet.

Uppmärksam design är nyfiken och utforskande. Det kan handla om att undersöka hur vi kan tillföra akustiska värden till nya kategorier av möbler, att hitta material som bidrar till den biologiska mångfalden, eller att addera funktionalitet som maximerar produktens användarvänlighet.

Uppmärksam design orienterar sig alltid efter människans behov av funktionalitet och estetik. Den är öppen, empatisk och intresserad av sin omvärld.

Design är ett samspel

Vi är ett designorienterat företag som värderar samarbetet med våra formgivare högt. För oss är design en kollaborativ och utforskande praktik, som syftar till att upptäcka nya sätt att bidra med långsiktiga värden till rummet. Samarbete innebär utbyte av idéer, och mer arbetsglädje!

Att vi uppfattar design som ett samspel innebär också att vi är öppna och aktivt förhåller oss till vår samtid och vad som sker inom vetenskap och teknik. Till exempel utforskar vi ständigt hur vi kan använda förnybara naturmaterial som kork, hampa och mycel.

Bra design är alltid hållbar

Det finns bara två skäl till att skapa en ny produkt. Antingen att den löser ett problem som tidigare förbisetts eller att den löser ett problem på ett bättre sätt än andra produkter.

Vi är motståndare till alla former av slöseri. Det spill som uppstår i en del av processen försöker vi använda som material i en annan del.

Våra produkter är gjorda i material av högsta kvalitet och har ett formspråk som håller länge. Vi föredrar att arbeta i förnybara naturmaterial och återvunna material. Något vi undviker är att blanda material. Det gör våra produkter enkla att reparera och enkla att återvinna.