Designfilosofi

We create better soundscapes.

Vi på Abstracta vet att ljud har en avgörande betydelse för vårt välbefinnande. Vår uppgift är att designa ljudlandskap som får oss att trivas och må bättre. När vi mår bra, presterar vi också bättre. Vi blir kreativare, mer fokuserade, och mer tillfredsställda över vårt arbete.

Akustiken är utgångspunkten för allt vi gör. Samtidigt påverkas människans välbefinnande av hur visuellt tilltalande våra omgivningar är. Hållbarhet och miljövänlighet spelar också stor roll för vår hälsa i det långa perspektivet. Därför ska våra produkter bidra med estetiska kvaliteter till rummet och använda naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt.

Uppmärksam design

För oss på Abstracta är uppmärksam design innovativ på ett lösningsorienterat sätt. Den identifierar förbisedda problem och utforskar bättre sätt att lösa redan kända problem på. Innovationen är ett medel och inget mål i sig. Det som betyder något är det värde en produkt tillför ljudlandskapet.

Uppmärksam design är nyfiken och utforskande. Det kan handla om att undersöka hur vi kan tillföra akustiska värden till nya kategorier av möbler, att hitta material som bidrar till den biologiska mångfalden, eller att addera funktionalitet som maximerar produktens flexibilitet.

Att design är uppmärksam handlar ytterst om att den orienterar sig efter människans behov av funktionalitet och estetik. Uppmärksam design är öppen, empatisk och intresserad av sin omvärld.

 

Design är ett samspel

Vi är ett designorienterat företag som värderar samarbetet med våra formgivare högt. För oss är design en kollaborativ och utforskande praktik, som syftar till att upptäcka nya sätt att bidra med långsiktiga värden till rummet.

Vi är delaktiga under hela formgivningsprocessen för att skapa bra kreativa förutsättningar och för att hitta smarta tekniska lösningar som kan förverkliga våra formgivares visioner.

Att vi uppfattar design som ett samspel innebär också att vi är öppna och aktivt förhåller oss till vår samtid och vad som sker inom vetenskap och teknik. Till exempel utforskar vi ständigt hur vi kan använda förnybara naturmaterial som kork, hampa och lin.

Läs mer om våra formgivare här.

Bra design är ekonomisk

Det finns bara två skäl till att skapa en ny produkt. Antingen att den löser ett problem som tidigare förbisetts eller att den löser ett problem på ett bättre sätt än andra. Det handlar om enkel ekonomi.

Vårt ekonomiska synsätt omfattar också energi och material. Vi är motståndare till alla former av slöseri. Det spill som uppstår i en del av processen försöker vi använda som material i en annan del.

Också vår estetiska hållning kännetecknas av sparsamhet, vilket leder till visuell enkelhet hos många av våra produkter. Form finns till för att få funktionen att framträda på ett personligt och tilltalande sätt. Vi eftersträvar ett friktionsfritt samspel mellan form och funktion.

Hållbara ljudlandskap

Våra produkter är gjorda i material av högsta kvalitet och har ett formspråk som håller länge. Vi föredrar att arbeta i förnybara naturmaterial och återvunna material. Något vi undviker är att blanda material. Det gör våra produkter enkla att reparera och enkla att återvinna. Bra design är hållbar design.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.