Akustikguiden

Under senare år har intresset för akustik och de ljudlandskap vi lever och arbetar i blivit allt större, och därmed också intresset för omsorgsfullt formgivna produkter. Behaglig akustik i ett rum åstadkoms genom att minska efterklangstiden. Det finns tre huvudmetoder för att minska efterklangstiden: absorption, diffusion och dämpning. Många av våra akustikprodukter kombinerar de olika metoderna. För att åstadkomma god akustik är det viktigt att lära känna dessa tre metoder eftersom olika akustikprodukter behandlar ljudvågor på olika sätt.

Absorption

Absorption innebär att ljudet som träffar en yta försvinner sugs upp av den istället för att studsa tillbaka, genom att ljudvågorna omvandlas till värmeenergi. Rent generellt gäller att porösa eller mjuka material som textilier bidrar till att ljud absorberas. Hårda material som glas eller betong, får ljud att reflekteras och skapar därmed ekon. Med hjälp av våra lösningar för absorption, till exempel tygklädda akustikskärmar eller väggpaneler med ljudabsorberande kärna, är det enkelt att balansera närvaron av hårda material, för att reducera efterklangstiden och därmed uppnå ett mer harmoniskt ljudlandskap. Våra väggabsorbenter bidrar till bättre akustik, se t ex Bits Wall  Scala wall

Diffusion

Det är inte bara kombinationen av material i en möbel som påverkar akustiken, utan också ytans struktur eller möbelns form. En hård yta som dessutom är helt platt ger en direkt reflektion av ljudet. En yta som till exempel är veckad eller vågformad hejdar ljudvågorna genom att splittra dem. Effekten kallas för diffusion. Ett harmoniskt ljudlandskap uppnås genom en kombination av diffusion och absorption. Se t ex Airflake Sahara

Dämpning

Att arbeta med dämpning handlar om att dela upp ljudlandskapet i åtskilda akustik-zoner, med hjälp av olika typer av barriärer som förhindrar att ljudet rör sig obehindrat mellan till exempel två arbetsplatser. Det radikalaste sättet att jobba med dämpning är att inreda med tysta rum, till exempel Plenty Pod, som fullständigt hindrar ljud från att både komma in och att komma ut. Ett annat sätt är att använda akustikskärmar. En bra skärm är för övrigt betydligt effektivare än du kanske tror. Den kan sänka ljudnivån med upp till 15 dB. Ljudnivån i ett kontor ligger normalt på 65 dB, så 15 dB är en ganska stor sänkning – att jämföra med en vanlig vägg som dämpar ljudet ungefär 35 dB. Se t ex Softline