900 kvm akustikpaneler på svindlande höjd i Hangar 5

Abstracta har fått äran att leverera hela 900 kvadratmeter av akustikpanelen Scala wall till NCC Property Development’s byggprojekt ”Hangar 5”. Byggnaden befinner sig i det spännande utvecklingsområdet Brommastaden – ett gammalt industriområde som just nu omvandlas till en ny, inkluderande stadsdel i Stockholm. Arkitektkontoret BAU med arkitekterna Stina F McKay och Martina Engblom i spetsen berättar för oss i en intervju om hur och varför de använt sig av Scala Wall i projektet.
-Vi har fått väldigt fin feedback på den behagliga ljudmiljön som åstadkommits i ljusgårdarna med hjälp av Scala, berättar Stina.

Foto: Anders Bobert

akustikpaneler-abstracta-scalawall1
Stina F McKay och Martina Engblom är arkitekter på BAU som gestaltat Hangar 5.

Hangar 5 banar väg för ett nytt stadsdelscentrum på ett strategiskt läge i Stockholm, med ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för hållbar och varierad stadsbyggnad. I Hangar 5 skapas viktiga beståndsdelar för staden: arbetsplatser, mötesplatser och service. ”Ett nytt, kommersiellt nav som ger balans i livet” så beskriver NCC de fyra byggnader i kvarteret som utgör Hangar 5.

akustikpaneler-abstracta-scalawall2

Ljusgårdar som social yta
Inne i Hangar 5 finns flera viktiga ljusgårdar som fungerar som passage och social yta för de olika verksamheter som finns i byggnaden. Dess glaspartier ger transparens och informell bevakning av gemensamma ytor. Arkitekterna har varit måna om att skapa en behaglig ljudmiljö i de sociala ytorna som ljusgårdarna ger. De hårda ytmaterialen som i huvudsak består av glas och kalksten genererar eko, därför uppstod ett omfattande behov av akustikpaneler som absorberar obehagliga ljudreflektioner.

akustikpaneler-abstracta-scalawall3

Akustikpaneler av flera skäl
Valet av akustikpanel i de viktiga ljusgårdarna föll på Abstractas Scala Wall, formgiven av Anya Sebton. Den ljudabsorberande kärnan i produkten (Soundfelt VF) är svenskproducerad och innehåller delvis återvunna PET-flaskor vilket går helt i linje med hela byggprojektets ambitiösa klimatkrav. Arkitekterna valde att låta Scala vara utan textilklädd yta för att få fram den melerade, lite ”råa” känslan som det ljudabsorberande kärnmaterialet i sig ger.

akustikpanel-scalawall-abstracta02

-Vi valde Scala med anledning av att dess visuella uttryck passade bra in i interiören, men även för att produkten har lågt klimatavtryck. Scala visade sig också vara smidig att anpassa och montera! Akustikpanelernas längder var enkla att kapa och anpassa efter de varierande mått som rådde, berättar arkitekten Martina Engblom.

Ritningsdetaljer.

-Vi har fått väldigt fin feedback på den behagliga ljudmiljön som åstadkommits i ljusgårdarna med hjälp av Scala, berättar arkitekten Stina F McKay. Hon tillägger att Abstracta har varit ett viktig samarbetspartner som hjälpt till med att komma fram till en anpassad akustiklösning för projektets behov.
Ca 800 akustikpaneler finns nu monterade i två av ljusgårdarna i Hangar 5 och totalt täcker dessa en yta på ca 900 kvadratmeter.

Läs mer om Hangar 5