Produktnyheter 2018

Abstracta skapar bättre ljudlandskap i samarbete med några av Skandinavens främsta formgivare

JETTY
Staffan Holm formger tyst bord för Abstracta

Tillsammans med den prisbelönte formgivaren Staffan Holm tar Abstracta nu klivet in i en ny möbelkategori. Ambitionen är som alltid att uppnå bättre ljudlandskap.

Storlek kan vara en kvalitet i sig. Det är uppenbart när man ser Staffan Holms nya bord Jetty sträcka ut sig i rummet. Den stora versionen av bordet är närmare fem meter lång, och har plats för tolv personer. Den mindre versionen mäter knappt två och en halv meter.

Jetty är formgiven för att fungera som generöst arbetsbord, konferensbord, eller både och, vilket är skälet till dess dimensioner. Men trots sin storlek är bordet lättare att hantera än vad man först kan tro, vilket beror på stommen, som är gjord i återvunnen aluminium. Dessutom är stommen ihålig, för kablar och sladdar.

Jetty är inte bara ett ovanligt stort bord. Det är också ovanligt tyst. Problemet med bord i allmänhet och stora bord i synnerhet är att de låter mycket. Hårda bordsskivor reflekterar och förstärker ljud från omgivningen. Och bord med plats för många väsnas av förklarliga skäl mer än bord med plats för få. Bordsskivan Strata har utvecklats av ett team från Abstracta för att ta hand om den saken.

Lagren av olika naturmaterial i bordsskivan, som är synliga från sidan, associerar till jordskorpans lager. Samspelet av material i Strata både absorberar ljud från omgivningen och hindrar ljud från att uppstå.

Tack vare bordsskivan bryter Jetty ljudvågorna i rummet och bidrar till ett bättre ljudlandskap. Jetty har en enkelhet i tilltalet som känns japansk snarare än typiskt skandinavisk, och som finns i andra arbeten av Staffan Holm. Samtidigt är hans arbeten också ofta väldigt olika varandra, utan tydligt släktskap.

– Stilen är inte det primära för mig. För mig är det hantverket och utforskandet av olika material som är utgångspunkten och som också föder formspråket, inte tvärtom, menar Staffan Holm.

Staffan Holm var tidigare verksam som möbelsnickare. Hantverket eller utförandet är essentiellt för honom. Men ser en person som själv inte är expert verkligen skillnad på en masstillverkad produkt och en produkt som gjord med yrkesskicklighet och med omsorg om materialet?

– Skillnaden syns inte om båda produkterna är nya. Men den syns med tiden. Massproducerade varor går sönder. Omsorgsfullt producerade produkter åldras, säger Staffan Holm.

LILY
Upplysta ljudlandskap – av formgivarna Runa Klock och Hallgeir Homstvedt

Tillsammans med de norska formgivarna Runa Klock och Hallgeir Homstvedt tar Abstracta ett nytt grepp i ambitionen att skapa bättre ljudlandskap. Resultatet är Lily – en ljuddämpande lampa som också bidrar till visuellt lugn i offentliga rum och öppna kontorslandskap.

Tanken på att göra en lampa med akustiska egenskaper föddes för några år sedan i ett projekt för Gudbrandsdalens Uldvarefabrik i Lillehammer, där formgivarna Runa Klock och Hallgeir Homstvedt tillsammans undersökte olika möjligheter att ta tillvara på textilt spillmaterial.

Lily fick sitt namn efter de tidiga prototyperna som liknade just näckrosens blad. Sedan dess har formen förenklats och associationerna har blivit öppnare. Men känslan av att lampan flyter i luften finns fortfarande kvar och bidrar med en sällsam stillhet till rummet. Och subtila formpressade mönstret gör att den mjuka, organiska aspekten finns kvar, trots att formen är ganska strikt.

Lily innebär ett helt nytt perspektiv på akustiska produkter, som annars ofta har karaktären av något som adderas till en interiör för att lösa problemet med buller. Här har formgivarna istället skapat en lampa, där den ljuddämpande funktionen är integrerad – och ingenting som är påfallande eller som stör objektets form eller upplevelsen av rummet, vilket ofta annars är fallet.

Lily, som är hela 120 cm i diameter, är tänkt att användas som belysning i stora rum, som restauranger och i öppna kontorslandskap, miljöer där ljudnivån är hög och där mängden visuell information också är stor.

– Att dämpa ljudet är förstås viktigt, men också att minska den visuella stressen, menar Runa Klock.

– Vi vill att Lily ska öka intimiteten i stora lokaler, genom att bilda rum i rummet och bilda tydliga zoner. Särskilt vackert blir det om man låter flera lampor hänga tillsammans i en klunga, precis som näckrosorna som gett lampan dess namn, säger Hallgeir Homstvedt.

dB
Formgivaren Thomas Bernstrand gör individen till medskapare

Abstractas nya ljudabsorberande skärmserie heter dB och är formgiven av Thomas Bernstrand. Serien kännetecknas av stor materialomsorg och kompromisslöshet i utförandet. Här finns också den underfundighet som är ett av Thomas Bernstrands kännetecken.

Det sägs ibland att allt redan är gjort. Att det enda som därför återstår är att parafrasera och mixa stilar och funktioner från sådant som gjorts tidigare. Thomas Bernstrand är av en annan åsikt.

– Det finns alltid en liten lucka någonstans. Som formgivare försöker jag hitta den luckan, menar han.

Thomas Bernstrands arbeten uppstår ofta i oväntade rörelser mellan skilda kontexter, som i fallet med armaturkoncepten Daikanyama och Shibuya, där gatubelysningens formspråk och funktionalitet helt enkelt har flyttat in i rummet.

Vilken lucka fyller då dB?

– dB finns till för att göra det möjligt för individen att göra avtryck på sin omgivning. När jag gjorde min research slogs jag av att alla lösningar var så fullständiga, allt var uttänkt på förhand. Utrymmet för individen var minimalt. Det ville jag ändra på, säger han.

Resultatet är ett skärmsystem som fungerar som en diskret scenografi för öppna kontorsmiljöer, gjord för att levandegöras av människorna som arbetar där. Tillbehören adderar inte bara rationell funktionalitet, utan ger också plats för personliga prylar, som foton, tidskrifter, och annat.

Pricken över i:t är blomkrukan som på ett farsartat sätt balanserar på skärmen.

Skärmarna kan kläs i princip valfri textil och har en överliggare i matt svart eller vitt. De kan både användas som fristående golvskärmar och för att skärma av arbetsplatser. Istället för ben har de en smidig sockel, vilket gör att de kan vinklas som man önskar när de kombineras med varandra. I serien ingår också en skrivtavla och en smart anslagstavla i kork.

För högupplösta bilder, besök press.