Runa Klock & Hallgeir Homstvedt

Runa Klocks verksamhet som designer kan beskrivas ur flera perspektiv.

Den kan beskrivas biografiskt, utifrån hennes uppväxt på den norska västkusten. Det karga kustlandskapet, format av naturens starka krafter, har satt tydliga spår i hennes arbeten, till exempel i Core – hennes uppmärksammade lampa i sten. Från uppväxten kommer också det starka intresset för hantverkstraditioner.

Ett annat viktigt perspektiv är det etiska. Det talas idag mycket om socialt ansvar och hållbarhet i designvärlden. För Runa Klock är detta inte bara ord, utan en naturlig del av hennes process. Följaktligen spelar materialets historia en viktig roll för henne, liksom hur objekten tillverkas. Hon har involverat såväl kvinnor på flykt som arbetslösa unga och fångar i sina projekt.

Runa Klock är baserad i Oslo. Hennes multi-disciplinära och kollaborativa praktik inkluderar inte bara objekt, utan mat, utställningar, och scenografi. Hon är utbildad på Konsthøgskolen i Oslo. Lampan Lily, designad i samarbete med Hallgeir Homstvedt, är Runa Klocks första arbete för Abstracta.

Hallgeir Homstvedt är en designer som till fullo behärskar de små gesternas formspråk. Lågmäldheten i hans arbeten innebär att själva materialegenskaperna tillåts komma till uttryck, som leran i Balance Vase, eller marmorn i Groove Plate – båda ritade för Muuto. Samma anspråkslösa lågmäldhet och taktlitet återfinns i lampan Lily, som han formgivit tillsammans med Runa Klock för Abstracta.

Hallgeir Homstvedt är utbildad i industridesign på University of Newcastle i Australien. Idag är han baserad i Oslo, där han sedan 2009 driver sin egen studio. Tidigare har han arbetat på den prestigefyllda studion Norway Says. Bland Hallgeir Homstvedts uppdragsgivare finns företag som Lexon, Muuto, L.K. Hjelle, OneNordic, och Established and Sons.

Hallgeir Homstvedt har vunnit ett flertal priser. Hans arbeten har ställts i London, Tokyo, Oslo, New York och Milano.

Formgiven av Runa Klock & Hallgeir Homstvedt