Vinkorkars spillmaterial får nytt liv i hållbar akustikpanel

Abstractas nya akustikpanel Sahara tillverkas av överblivet material från produktionen av vinkorkar i Portugal. Materialet är hållbart eftersom det både är förnybart och går att återvinna. Framställningen av kork är en naturligt cirkulär produktionsprocess eftersom ny bark växer ut på träden efter att den avlägsnats. Detta gör att Sahara akustikpanel blir det naturliga valet för en hållbar akustikmiljö.

Akustikpanel av kork
Formgivning och produktion av hållbara produkter i kombination med innovativ design är grunden för Abstractas verksamhet och Sahara akustikpanel utgör ett tydligt exempel på detta. Att använda ett naturligt råmaterial så som kork är inte bara till fördel ur miljösynpunkt. Formbarheten är en av de unika egenskaperna hos korken vilket gör att materialet lämpar sig utmärkt för att skapa den ljuddiffuserande formen som panelerna har, vilket i sin tur bidrar till bra akustik!

Som ett företag i möbelindustrin är Abstractas uppgift att ta ansvar för en hållbar utveckling. Produktionen av kork sker i harmoni med naturen och fyller en viktig ekologisk funktion, då den bevarar Portugals vackra skogar av korkek, vilka utgör ett viktigt ekosystem. Korkskogen har också förmågan att lagra koldioxid vilket i sin tur är viktigt för klimatet. Därmed är valet av kork som material ett viktigt led i strävan att välja långsiktigt hållbara material.

Portugisiska korkekar ger materialet kork till Abstractas Sahara. Copyright: APCOR

Som en pionjär inom inredningsakustik erbjuder Abstracta en mångfald av lösningar för olika typer av miljöer till kunder på global nivå. Som en grund för Abstractas hållbarhetsarbete ligger FN:s globala mål – den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling.
I framtagningen av akustikpanelen Sahara har fokus legat på delmål nr 15: ”Ekosystem och biologisk mångfald”.

Insikten om värdet av bra ljudlandskap och dess påverkan på hälsa och kreativitet blir allt större. Abstracta jobbar i nära samarbete med tongivande formgivare med att ständigt vidareutveckla och skapa bättre ljudlandskap samtidigt som företaget strävar efter ett ha en hållbar produktion genom hela ledet.

akustikpanel