Produktsortimentet diskar övergår till vår underleverantör.

Vårt sortiment och erbjudande är till stor del inom inredningsakustik, där vi har skapat oss en marknadsledande position i Norden samt en stark tillväxt på exporten. Vi anser det klokt att fortsätta denna resa i enlighet med vår uttalade vision – We create better Soundscapes. Med hänsyn till detta överlåter vi försäljning och produktion av vårt disksortiment till vår underleverantör Trämekaniska snickeriet i Hallsberg AB. Trämekaniska är en stark aktör med stor flexibilitet inom segmentet receptionsdiskar.

För mer detaljerad information se här.

pressmeddelande-abstracta