Poul Christiansen

Poul Christiansen är född 1947 och utbildad till arkitekt vid Det Kongelige Danske Kunstakademi. Hans genombrott ägde rum i slutet av sextiotalet, då han inledde sitt arbete med de stilbildande lampserierna för Le Klint.

Sedan 1987 driver han designbyrån Komplot Design i Köpenhamn, tillsammans med Boris Berlin. Den multidisciplinära byrån ser formgivning som en länk som uppstår i spänningen mellan motsatser, som förnuft och känsla, eller tradition och innovation. Syftet med formgivning är följaktligen betydligt större än att bara att lösa avgränsade funktionella problem: ”Att skapa budskap som fyller koncept och objekt med kulturellt, filosofiskt, och poetiskt innehåll.”

Formgiven av Poul Christiansen