Coronaviruset

För oss på Abstracta kommer människors säkerhet i första hand.

På Abstracta är vi tillgängliga även om vår högsta prioritet är våra anställda och kunders hälsa. Vår produktion, försäljning och kundservice har öppet. Vi har dock anpassat våra öppettider efter rådande situation. Bra service och leveranser är viktigt för oss. Vi följer utvecklingen noga och anpassar oss därefter.

Konsekvenserna av Corona-utbrottet begränsar möjligheterna att ha fysiska möten och besöka våra kunder. Vi är fortsatt tillgängliga på telefon, på våra digitala plattformar och för online-möten! Om du har några frågor tveka inte att kontakta oss på abstracta.se/contact