Vaillant

Lund, Sverige

Vaillant
Lund, Sverige

”Kunden eftersträvade en hemkänsla, en varm dämpad färgskala och omsorg om akustikmiljön. Ambitionen var att genom enkla och hållbara lösningar skapa en interiör som flörtade med den skånska rapsåkern och solljusets skiftningar. Vi använde varma färger med ljusa kulörer och ljust askträ. Inredning näst intill uteslutande från svenska leverantörer med inhemsk tillverkning. Akustikelement från Abstracta fanns med redan från start och den nya Wall of Art-absorbenten lades till för att förstärka temat i de två mötesrummen.”
– Anna K Harrysson, Arkitekt

Kund: Vaillant
Inredningsarkitekt: Studio AKH
Segment: Kontor