Mitsubishi

Uxbridge, Storbritannien

Mitsubishi
Uxbridge, Storbritannien

”Interior Options fick i uppdrag att skapa en välkomnande och samarbetsvänlig miljö som skulle locka personalen tillbaka till kontoret efter pandemin. Det skulle inte bara se bra ut och kännas bra, utan också uppfylla kraven på hållbarhet och en mängd praktiska behov. I detta projekt var substans och genomtänkt funktion prioriterad. En viktig del i kontorsdesignen var att skapa olika utrymmen för individuellt, fokuserat arbete samt utrymmen för informella möten, samarbete och idéutveckling. Att ge gehör för önskemål kring produkters egenskaper – t.ex. ”bra akustik”, var av yttersta vikt.”
-Katie Hardy, chefsdesigner Interior Options

Kund: Mitsubishi
Inredningsarkitekt: Interior Options Katie Hardy
Fotograf: Duffy films
Segment: Kontor

Relaterade produkter