Microsoft Stockholm City och Urban Escape

Med konceptet "At home in Stockholm" har en inkluderande miljö tagit form där människan och mötet står i centrum. De skandinaviska årstiderna har inspirerat till en naturlig föränderlighet genom lokalerna där fokus är en varierad och hälsosam upplevelse både vad gäller funktion, ljussättning, färg- och materialval. MER är arkitekterna bakom konceptet.

Plenty Pod

Scala Wall – design Anya Sebton

Stitch bordsskärm – design Stefan Borselius