Thomas Bernstrand

Med kritisk blick och stor nyfikenhet ägnar sig formgivaren Thomas Bernstrand åt att utmana vårt vanemässiga seende och våra begrepp om sakerna och var de hör hemma. Hans arbeten uppstår ofta i oväntade förflyttningar mellan olika sammanhang, med resultatet att specifika formspråk och funktioner kan dyka upp på platser där de aldrig tidigare har skådats.

Bland Thomas Bernstrands arbeten finns de uppmärksammade armaturkoncepten Dikanyama och Shibuya, formgivna för Zero, och soffan Bob, som han ritat tillsammans med Stefan Borselius för Blå Station. Skärmserien dB är Thomas Bernstrands första arbete för Abstracta.

Thomas Bernstrand (1965) är verksam i Stockholm. Han är utbildad på Konstfack, Danmarks Designskole och på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han har vunnit ett flertal priser, både i Sverige och internationellt, och har ställt ut bland annat på Colette i Paris, och på MoMA i New York.