Eelco Voogd

Den holländske formgivaren och entreprenören Eelco Voogd har sin bakgrund i bilindustrin, där han arbetade med marknadsföring och design. Hans arbete med design sträcker sig idag från styrning av designprocesser till formgivning av möbler och inredningskoncept för kontor – ofta med syfte att stimulera till samarbete. Sketchalot, som Eelco Voogd ritat på uppdrag av Abstracta, är ett exempel på en sådan produkt.

Formgiven av Eelco Voogd