Clerkenwell Design Week 2015

Den hängande akustikprodukten Airflake XL uppmärksammades särskilt!

Abstracta deltog vid CDW 2015 i Farmiloe Building London.