Airflake på Bella Center

5000 Airflakes skapar lugn och harmoni på Bella Center.

Bella Center i Köpenhamn har valt Abstractas Airflake som ljudabsorbent.