Tengbom arkitekter

Stockholms konserthus, svenska ambassaden i Moskva, och Dockan i Malmö är bara några av de välkända byggnader som Tengbom arkitekter har ritat. Världen har skiftat gestalt flera gånger sedan kontoret grundades för över hundra år sedan av Ivar Tengbom.

Tengbom arkitekter har med andra ord en mycket lång tradition – en tradition av framåtblickande. Utan tvivel är det kontorets affirmativa inställning till förändring och samhällsomvandling, som gjort att de lyckats bevara sin aktualitet genom det turbulenta 1900-talet och fram till idag. År 2016 rankades de av affärsmagasinet Fast Company som ett av de mest innovativa arkitektkontoren i världen.

Tengbom arkitekter ritar inte bara byggnader, utan också möbler, med samma lyhördhet för dagens och morgondagens behov. För Abstracta har de utvecklat de flexibla skrivtavlorna Draft och Enjoy, ritade av Mia Wahlstein och Josef Zetterman.

Formgiven av Tengbom arkitekter