View the site in Swedish View the site in English View the site in German

Mia Wahlstein

Arkitekt SIR MSA. Född i Göteborg 1966.
Mia är utbildad på Konstfackskolan och Informatörslinjen på Högskolan i Jönköping. Mia är verksam inredningsarkitekt och VD på Spacewalk. Hon arbetar övergripande med designfrågor i de flesta av kontorets projekt. Det innefattar idé, koncept, layout där stora delar av inredningarna på ett dynamiskt sätt ska förstärka beställarens profil, identitet och organisation.
Exempel på stora uppdrag är Statens Fastighetsverk, AB Electrolux, TeliaSonera Sverige, Deloitté, Canon.
Med serien ”Enjoy” har Mia tillsammans med Abstracta fått diplom i Guldstolen 2003.

Mia har tillsammans med Josef Zétterman formgivit Enjoy för Abstracta.

Products


Enjoy