Akustikguiden

Det finns tre huvudmetoder för att minska efterklangstiden: absorption, diffusion, och dämpning. Många av våra produkter kombinerar de olika metoderna, till exempel absorption och diffusion eller absorption och dämpning, eller alla tre.

Absorption

Absorption innebär att ljudet som träffar en yta försvinner sugs upp av den istället för att studsa tillbaka, genom att ljudvågorna omvandlas till värmeenergi. Rent generellt gäller att porösa eller mjuka material som textilier bidrar till att ljud absorberas. Hårda material som glas eller betong, får ljud att reflekteras och skapar därmed ekon. Med hjälp av våra lösningar för absorption, till exempel tygklädda skärmar eller väggpaneler med ljudabsorberande kärna, är det enkelt att balansera närvaron av hårda material, för att reducera efterklangstiden och därmed uppnå ett mer harmoniskt ljudlandskap.

Diffusion

Det är inte bara kombinationen av material i en möbel som påverkar ljudet, utan också ytans struktur eller möbelns form. En hård yta som dessutom är helt platt ger en direkt reflektion av ljudet. En yta som till exempel är veckad eller vågformad hejdar ljudvågorna genom att splittra dem. Effekten kallas för diffusion. Ett harmoniskt ljudlandskap uppnås genom en kombination av diffusion och absorption.

Dämpning

Att arbeta med dämpning handlar om att dela upp ljudlandskapet i åtskilda akustiska zoner, med hjälp av olika typer av barriärer som förhindrar att ljudet rör sig obehindrat mellan till exempel två arbetsplatser. Det radikalaste sättet att jobba med dämpning är att inreda med tysta rum, till exempel Plenty Pod, som fullständigt hindrar ljud från att både komma in och att komma ut. Ett annat sätt är att använda skärmar. En bra skärm är för övrigt betydligt effektivare än du kanske tror. Den kan sänka ljudnivån med upp till 15 dB. Ljudnivån i ett kontor ligger normalt på 65 dB, så 15 dB är en ganska stor sänkning – att jämföra med en vanlig vägg som dämpar ljudet ungefär 35 dB.

info

Abstracta.se använder cookies för att göra din användarupplevelse så bra som möjligt. Genom att fortsätta godkänner du det.